BRANDMANDSKLUBBEN GIVE

 

Brandmandsklubben Give blev startet af deltidsbrandmand Johnny Jensen og Niels Bank den 1. september 1983, med det formål at have en "kassebeholdning", så man uden besvær kunne "vise ansigt" i forbindelse med mærkedage af forskellig art.

Kontingentet var dengang 20 kr, der blev skulle betales hver gang der var øvelse og der skulle også betales selv om man ikke lige deltog i øvelsen.

Niels stod for det praktiske, dog skal det bemærkes, at der dengang ikke var nogen form for regnskab der skulle revideres og godkendes.

Brandmandsklubben forsatte kun sådan i ganske få år. I 1986 blev der afholdt stiftende generalforsamling og fik sin første egentlige bestyrelse.

Klubbens første bestyrelse bestod af Formand Johnny Jensen, Næstformand Erling Jørgensen, Kasser Henrik Sørensen, Sekretær Hans Karlsen og Søren Kristensen.

Brandmandsklubben var nu en godkendt forening i den daværende Give Kommune.

Der blev nu lavet mange forskellige aktiviteter bla. badtminton i vintermånederne, håndbold, fodbold, udflugter, fester og brandmandsklubben var fast deltager i vognoptoget ved den dengang årlige Anlægsfest.

Bestyrelsen 2016

Formand: Henrik Stephansen

Næstformand: Kristian Møller

Kasserer: Preben Kjeldsen

Sekretær:  Steen B Pedersen

Medlem: Per Holm

Suppleant: Morten Thinesen

Kontakt