Ansat 1984

Brandstationsleder

Erling Jørgensen

Grunduddannet, Ambulancebehandler, Funktionduddannet Indsats, Holdlederuddannet, Indsatsledelse for holdledere, Frigørelse let, Frigørelse tung, Farlig stoffer/terror, Taktisk brandventilation, Boltpistol, Kran D, § 9, Røgdykker instruktør, Container instruktør, Sine super bruger.
 

Ansat 1995

Holdleder

Morten Patrzalek

Grunduddannet, HAT, Funktionsuddannet Indsats, Holdlederuddannet, Indsatsledelse for holdledere, Frigørelse let, Taktisk brandventilation, Farlig stoffer / terror, Boltpistol, Røgdykker instruktør, Container instruktør, Nødbehandler.

Ansat 1991

Holdleder

Per Holm

Grunduddannet, HAT, Funktionsuddannet Indsats, Holdlederuddannet, Indsatsledelse for holdledere, Frigørelse for d-brandmænd, Skytte, Boltpistol, kran D.
 

Ansat 2003

Holdleder

Kenneth Eriksen

Grunduddannet, HAT, Funktionsuddannet Indsats, Holdlederuddannet, Indsatsledelse for holdledere, Frigørelse for d-brandmænd, Boltpistol, Kran D, Nødbehandler.

 

Ansat 1987

Holdleder

Preben Kjeldsen

Grunduddannet, Ambulancebehandler, Funktionsuddannet Indsats, Holdlederuddannet Indsats, Indsatsledelse for holdledere, Taktisk brandventilation, Farlig stoffer / terror, Kran D, Boltpistol. § 9, Sikkerhedsrepræsentant.

 

Ansat 2009

Holdleder

Henrik Stephansen
Grunduddannet, HAT, Funktionsuddannet Indsats, Sine super bruger, Nødbehandler, Holdlederuddannet