Der er pt. 21 deltidsansatte brandmænd ansat på station Give.

6 holdledere og 15 brandmænd


Indsatsledervagten der kommer fra Trekantbrand og har lang kørevej, derfor har alle holdlederene på stationen uddannelsen "Holdleder som teknisk leder".