Udrykninger 2010

89. 29/12-10 Kl. 13.31 Bilbrand

88. 16/12-10 Kl. 15:52 Mindre forurening

87. 14/12-10 Kl. 20.53 Brand i campingvogn

86. 09/12-10 Kl. 14.16 Standby mulig bombetrussel

85. 04/12-10 Kl. 05.05 Færdselsuheld med fastklemte

84. 01/12-10 Kl. 12.29 Mindre forurening

83. 24/11-10 Kl. 13.40 Brand i tørretumbler

82. 22/11-10 Kl. 05.31 Skorstensbrand

81. 15/11-10 Kl. 17.26 Færdselsuheld med fastklemte

80. 10/11-10 Kl. 10.40 Brand i kornvalse

79. 08/11-10 Kl. 10.50 ABA

78. 05/11-10 Kl. 21.23 Færdselsuheld med fastklemte

77. 03/11-10 Kl. 06:44 Færdselsuheld med fastklemte

76. 01/11-10 Kl. 20.26 Brand i fyrrum

75. 09/10-10 Kl. 14.34 ABA

74. 04/10-10 Kl. 01.11 Gårdbrand

73. 01/10-10 Kl. 12.06 Bilbrand

72. 30/9-10 Kl. 16.16 Mindre forurening

71. 30/9-10 Kl. 11.53 Brand i garage

70. 25/9-10 Kl. 09.53 Færdselsuheld med fastklemte

69. 24/9-10 Kl. 20.33 Bilbrand

68. 18/9-10 Kl. 16.36 ABA

67. 17/9-10 Kl. 10.09 Mindre forurening

66. 15/9-10 Kl. 11.47 Bil mod hus

65. 10/9-10 Kl. 14.41 Mindreforuurening

64. 05/9-10 Kl. 17.42 Mindre forurening

63. 03/9-10 Kl. 13.31 ABA

62. 24/8-10 Kl. 20.29 Jord på kørebane

61. 18/8-10 Kl. 00.04 ABA

60. 15/8-10 Kl. 23.13 Brand i halmpresser

59. 10/8-10 Kl. 19.25 Brand i villa

58. 10/8-10 Kl. 09.30 Efterslukning i grillbar

57. 07/8-10 Kl. 11.48 Brand i grillbar

56. 01/8-10 Kl. 03.20 Brand i villa

55. 29/7-10 Kl. 13.14 Overgravet gasledning

54. 23/7-10 Kl. 04.17 ABA

53. 15/7-10 Kl. 14.01 Brand i brændeskur

52. 13/7-10 Kl. 00.58 Brand i villa

51. 09/7-10 Kl. 17.29 ABA

50. 04/7-10 Kl. 04:35 Fuh med fastklemte

49. 02/7-10 Kl. 15.18 Bilbrand

48. 30/6-10 Kl. 09.25 Væltet grisetransport

47. 22/6-10 Kl. 11.20 Gårdbrand

46. 20/6-10 Kl. 21.17 ABA

45. 16/6-10 Kl. 07.50 ABA

44. 13/6-10 Kl. 19.58 Containerbrand

43. 11/6-10 Kl. 17.06 Bilbrand

42. 06/6-10 Kl. 12.00 Bilbrand (blind)

41. 03/6-10 Kl. 21.00 Mindre forurening

40. 03/6-10 Kl. 18.32 Tankvognsassistance

39. 01/6-10 Kl. 12.19 Kemikalieuheld

38. 25/5-10 Kl. 13.44 Dyreredning

37. 20/5-10 Kl. 10.20 ABA alarm Riis

36. 09/5-10 Kl. 17.03 Røg i badeværelse

35. 08/5-10 Kl. 15.56 Mindre forurening

34. 08/5-10 Kl. 10.55 Mindre forurening

33. 29/4-10 Kl. 15.42 Naturbrand

32. 28/4-10 Kl. 13.35 Brand i garage

31. 23/4-10 Kl. 10:54 Brand i fyrrum

30. 16/4-10 Kl. 10.54 Naturbrand

29. 15/4-10 Kl. 16.15 Fuh med fastklemte

28. 07/4-10 Kl. 10.24 ABA alarm Thyregod

27. 26/3-10 Kl. 18.26 Tankvognsassistance i Brande

26. 21/3-10 Kl. 00.33 Bilbrand Thyregod

25. 12/3-10 Kl. 02.00 Jord på kørebane

24. 07/3-10 Kl. 16.02 Containerbrand Vonge

23. 06/3-10 Kl. 14.12 Fuh med fastklemte

22. 05/3-10 Kl. 16.31 Fuh med fastklemte

21. 27/2-10 Kl. 22.19 Skorstensbrand Vonge

20. 27/2-10 Kl. 18.47 Brand i industribygning Vonge

19. 25/2-10 Kl. 17.08 Skorstensbrand Givskud

18. 22/2-10 Kl. 13.30 Efterslukning Vesterlund

17. 21/2-10 Kl. 16.36 Gårdbrand Vesterlund

16. 20/2-10 Kl. 14.27 Brand i lejlighed Give

15. 07/2-10 Kl. 16.16 Tankvognsassistance til Brande

14. 06/2-10 Kl. 23.42 ABA alarm Thyregod

13. 05/2-10 Kl. 17.46 Skorstensbrand Give

12. 04/2-10 Kl. 17:55 Mindre forurening Give

11. 30/1-10 Kl. 21.01 Mindre forurening Rute 18 Give

10. 30/1-10 Kl. 18.21 Mindre forurening Give

09. 26/1-10 Kl. 12.30 ABA alarm Thyregod

08. 24/1-10 Kl. 19.21 Mindre forurening

07. 24/1-10 kl. 18.28 Brand i værelse Ringgive

06. 23/1-10 Kl. 22.45 Fuh med fastklemte Farre

05. 21/1-10 Kl. 21.11 Fuh med fastklemte Grønbjerg

04. 16/1-10 Kl. 07.36 Mindre brand i bygning Give

03. 14/1-10 kl. 17.11 Fastklemt i maskine Svindbæk

02. 13/1-10 Kl. 12.48 ABA alarm Thyregod

01. 12/1-10 Kl. 08.48 Brand i landbrugsmaske Kollemorten